Performans Değerlendirme Sistemi

Performans Değerlendirme Sistemi ile çalışanlarımızın,

• Kalitatif ve kantitatif hedeflerinin belirlenmesi,
• Başarı seviyelerinin gözden geçirilmesi ve
• Performanslarının değerlendirilerek gelişim alanlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Performans yönetim sistemimiz sayesinde çalışanların performansları ile birlikte yetkinlikleri ve kişisel&kariyer gelişim hedefleri de gözlemlenmekte ve değerlendirilmektedir.