Faydalı Linkler

Fakülteler

Adnan Menderes Ünv. Tıp Fakültesi

Akdeniz Ünv. Tıp Fakültesi

Ankara Ünv. Diş Hekimliği Fakültesi

Ankara Ünv. Eczacılık Fakültesi

Ankara Ünv. Tıp Fakültesi

Ankara Ünv. Tıp Fakültesi

Atatürk Ünv. Tıp Fakültesi

Bilkent Ünv. Moleküler Biyoloji ve Genel Böl.

Celal Bayar Ünv. Tıp Fakültesi

Çukurova Ünv. Tıp Fak. Çoc. Ruh Sağ. ve Has. AD

Çukurova Ünv. Tıp Fakültesi

Dicle Ünv. Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fakültesi

Ege Ünv. Eczacılık Fakültesi

Ege Ünv. Tıp Fakültesi

Erciyes Ünv. Tıp Fakültesi

Fatih Ünv. Tıp Fakültesi

Fırat Ünv. Tıp Fakültesi

Gazi Ünv. Tıp Fakültesi

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesi

Harran Ünv. Tıp Fakültesi

İnönü Ünv. Tıp Fakültesi

İstanbul Ünv. Adli Tıp Enstitüsü

İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul Ünv. İstanbul Tıp Fakültesi

İzzet Baysal Ünv. Tıp Fakültesi

Karadeniz Teknik Ünv. Tıp Fakültesi

Kırıkkale Ünv. Tıp Fakültesi

Kocaeli Ünv. Tıp Fakültesi

Maltepe Ünv. Tıp Fakültesi

Marmara Ünv. Tıp Fakültesi

Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Fakültesi

Osmangazi Ünv. Tıp Fakültesi

Pamukkale Ünv. Tıp Fakültesi

Selçuk Ünv. Tıp Fakültesi

Selçuk Ünv. Tıp Fakültesi

Uludağ Ünv. Tıp Fakültesi

Uludağ Ünv. Tıp Fakültesi Spor Hekimliği B.D.

Yeditepe Ünv. Tıp Fakültesi

 

Sağlık Bakanlığı & Hastaneler

Afton Çay Sağlık Grup Başk.

Afyon İl Sağlık Müd.

Ankara İl Sağlık Müd.

Ankara Numune Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müd.

Aydın İl Sağlık Müd.

Balıkesir İl Sağlık Müd.

Bolu İl Sağlık Müd.

Burdur Devlet Hastanesi

Burdur Sağlık Müdürlüğü

Bursa Devlet Hastanesi

Bursa İl Sağlık Müd.

Çanakkale Devlet Hastanesi

Çorlu Devlet Hastanesi

Çorum İl Sağlık Müd.

Denizli Devlet Hastanesi

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi

Dr. Siyami Ersek Göğ. Kalp ve Damar Cer. Merk.

Dr. Zekai Tahir Budak Kadın Hastanesi

Eğirdir Sağlık Grup Başk.

Eğirdir Sağlık Ocağı Baştabipliği

Elazığ İl Sağlık Müd.

Erzurum Numune Hastanesi

Haydarpaşa Numune Hastanesi

Isparta Devlet Hastanesi

İstanbul İl Sağlık Müd.

İzmir İl Sağlık Müd.

İzmir-Çınartepe Sağlık Ocağı

İzmir-Konak Sağlık Grup Başk.

Kayseri İl Sağlık Müd.

Kocaeli İl Sağlık Müd.

Konya İl Sağlık Müd.

Manisa İl Sağlık Müd.

Merdivenköy (Kadıköy) Sağlık Ocağı

Muğla İl Sağlık Müd.

Ordu Devlet Hastanesi

Pendik Sağlık Grup Başk.

Rize İl Sağlık Müd.

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı Ana Çoc. Sağ. ve Aile Pln. Gen. Müd.

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi

Yalova İl Sağlık Müd.

 

Sağlık Danışma Merkezleri

Ege Ünv. Kanser Savaş Araş. Ve Uyg. Merk.

Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Merk.

Hacettepe Ünv. AIDS ile Savaşım Topl.

Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği (MERIH)

Türk Pediatri Kurumu

Türkiye Kan Bankaları ve Transfüzyon Dern.

Uludağ Zehir Danışma Merk.

 

Sağlık Vakıf ve Dernekler

Ankara’lı Lösemili Çocuklar Vakfı

Hasta ve Hasta Yakınları Hakları Derneği

Sağlık Memurları Derneği

Türk Hekimleri Dostluk ve Dayanışma Dern.

Türk Kalp Vakfı

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vak.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vak.

Türkiye İnfertilite Vak.

Türkiye İnsan Hakları Vak.

Türkiye Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

 

Türk Tıp Dergileri

Acil Tıp Dergisi

Acta Othopaedica et Traumatologica Turcica

Adli Bilimler Dergisi

Adli Tıp ve Adli Bilimler

Cerrahpaşa Tıp Dergisi

Geriatri Dergisi

Kulak-Burun-Boğaz / Baş ve Boyun Cerrahisi Derg.

Logos Tıp Yayıncılık

Nörolojik Bilimler Dergisi

Turkish Neurosurgery

Türk İnfertilite Dergisi

Türk Radyoloji Dergisi

Türkiye Acil Tıp Dergisi

Türkiye Klinikleri