Eğitim

Hedeflenen iş sonuçlarına ulaşmada kritik başarı faktörünün, insana ve entelektüel sermayeye yapılan yatırım olduğunun bilincindeyiz.

Bu nedenden dolayı çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi, ekip çalışmasını desteklemek, çalışanların yönetime katılması ve çalışanlara fırsat eşitliği temel iş prensiplerimiz arasındadır.

Çalışanların varolan potansiyellerini kullanarak daha iyi performans sergileyebilmeleri ve performans hedeflerine ulaşabilmeleri için şirket içinde pozisyonun ve ilgili kişinin ihtiyaçlarına göre eğitimler belirlenerek, alınması gereken eğitimlerin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.